Forskel mellem versioner af "Windows tips"

Fra NørderiWiki
Skift til: Navigation, Søgning
(Remote Desktop klient)
(Print fra Mac OS til Windows GDI printer: SLETTET)
Linje 46: Linje 46:
  
 
http://www.donkz.nl/files/rdpsettings.html
 
http://www.donkz.nl/files/rdpsettings.html
 
= Print fra Mac OS til Windows GDI printer =
 
 
http://blog.adaptovate.com/2011/05/print-from-mac-osx-iphone-or-ipad-to.html
 
 
http://www.stat.tamu.edu/~henrik/GSPSprinter/GSPSprinter.html
 
 
http://blog.iharder.net/2011/01/25/share-a-windows-printer-with-a-mac/
 
  
 
= Remote Assistance =
 
= Remote Assistance =

Versionen fra 10. sep 2019, 17:04

Velkommen til Protip.dk

Her vil primært være forskellige løsninger på Windows problemer.

Læs mine blog indlæg med forskellige Windows tips.

Alt er på eget ansvar, men det vidste du jo godt :-)

Start mapper

Alle brugere:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

Bruger:

%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Langsom print konica minolta Word / Excel - Office

Fra https://www.experts-exchange.com/questions/24723912/Konica-C253-causes-application-freeze.html

  • open the konica minolta properties
  • go to the configure tab
  • click aquire settings
  • uncheck auto
  • choose Specify IP address or printer name
  • and input: 127.0.0.1 (this will kill driver comunication)
  • click apply or ok
  • Test driver response

Netværk / DHCP

netsh interface ipv4 uninstall

reboot

netsh interface ipv4 install

reboot

How do you remove a disconnected network drive from file explorer?

http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-networking/windows-7-how-do-you-remove-a-disconnected-network/1002e62a-5e1c-4d71-ac9d-09e477d7bc51?db=5&auth=1

net use Z: /delete

Delete the registry entry "##YourPC#DriveLetter" for the mapping under

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2
HKEY_USERS\. Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Mountpoint2\

Remote Desktop klient indstillinger

http://www.donkz.nl/files/rdpsettings.html

Remote Assistance

%windir%\system32\msra.exe /offerra

Slet programmer

I HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall i Registreringsdatabasen [Kør: regedit] kan du selv slette dine programmer fra "Tilføj/fjern programmer", hvis Windows ikke gør det.
!! Dette fjerner kun programmet fra "Tilføj/fjern programmer", altså ikke selve programmet !!

Hvis du vil være lidt mere sikker på at der bliver ryddet op, prøv disse 2 tools:

Tids servere

Tilføj flere tids servere i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DateTime\Servers
Fx dk.pool.ntp.org eller andre fra denne side.

Ser ud til at virke i Windows XP, Vista og 7.

Problemer med tiden på Server 2003 SP1 og op til og med 2008 R2:

DC server der har PDC Master rollen:

w32tm /config /manualpeerlist:pool.ntp.org /syncfromflags:manual /reliable:yes /update

Dette får uret til at opdatere tiden med pool.ntp.org med standard intervallet (hver uge på 2003, hver dag på 2008) Hvis man vil se uret opdateres med det samme kan man køre følgende kommando:

W32tm /resync

Hvis man ønsker at ændre opdateringsintervallet kan det desværre kun lade sig gøre ved at ændre følgende værdi i registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval

Husk at ændre til Decimal og skriv så tiden I sekunder mellem hver opdatering.

Hvis w32tm kommandoen ikke virke (den siger RPC server unavailable f.eks.) er det sandsynligvis fordi w32tm ikke er registretet eller er gået i stykker, gå ind i Windows\System32 via kommandoprompt og kør:

W32tm /unregister W32tm /register

Mappe uden navn

Hvor at lave et mappe der ikke har noget navn gør dette:
Opret en mappe -> Omdøb den og tast dette: ALT+0160 (Hold ALT-tasten ned og skriv 0 1 6 0).

Hvis du så vil skjule mappen mere, kan du vægle et transparent ikon.

Hurtig fil søgning

Synes du det tager lang tid at finde filer med Windows XP's indbyggede søgefunktion, så skulle du prøve Locate32. Som er en Windows version af GNU locate. Kort fortalt laver dette program en database med alle filer på computeren og så søger den kun i databasen, og dette går meget meget hurtigt. Man skal bare huske at opdatere databasen, men dette kan gøre automatisk.

I Windows Vista og 7, er dette mere eller mindre indbygget.

Windows Update

https://support.microsoft.com/da-dk/help/10164/fix-windows-update-errors

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-windows_install/windows-10-wont-install/afc82b55-11fd-4a57-a0a4-61109ef22b69

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/upgrade/resolve-windows-10-upgrade-errors

https://answers.microsoft.com/da-dk/windows/forum/windows_10-windows_install/l%C3%B8s-dine-windows-10-opgradering-fejl/668ea1b5-d4f3-40f5-8ed8-5cc3d3f552e6

Forslag til hvis Windows Update ikke virker, eller ikke installere opdateringer.

Tømme SoftwareDistribution:

net stop wuauserv
cd /d %windir%
rd /s SoftwareDistribution
net start wuauserv

Og hent updates igen.


When you try to install updates from the Windows Update Web site or from the Microsoft Update Web site, you may receive a "0x80246007" error code


Fejler det stadig kør dette:

net stop wuauserv

regsvr32 wuweb.dll
regsvr32 wups2.dll
regsvr32 wups.dll
regsvr32 wucltui.dll
regsvr32 wuaueng1.dll
regsvr32 wuaueng.dll
regsvr32 wuapi.dll
regsvr32 wups.dll
regsvr32 wuaueng.dll
regsvr32 wucltui.dll
regsvr32 wuweb.dll
regsvr32 msxml.dll
regsvr32 msxml2.dll
regsvr32 msxml3.dll
regsvr32 urlmon.dll
regsvr32 softpub.dll
regsvr32 initpki.dll
regsvr32 mssip32.dll
regsvr32 wintrust.dll
regsvr32 dssenh.dll
regsvr32 rsaenh.dll
regsvr32 gpkcsp.dll
regsvr32 sccbase.dll
regsvr32 slbcsp.dll
regsvr32 cryptdlg.dll
regsvr32 jscript.dll

net start wuauserv

Vil det stadig ikke virke, er dette en mulighed:

Reinstall Windows Update Agent 3.0

Hent WindowsUpdateAgent30-x86.exe http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=43264

Kør WindowsUpdateAgent30-x86.exe /wuforce


Windows Update - Reset

wufix.cmd

Vil det stadig ikke virke, prøv dette forslag fra MS Support:

:start
net stop wuauserv
net stop bits
net stop cryptsvc
sc config cryptsvc start= auto obj= LocalSystem password= a
sc config wuauserv start= auto obj= LocalSystem
sc config bits start= auto obj= LocalSystem
sc config dcomlaunch start= auto
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv\Parameters /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d "%systemroot%\system32\wuaueng.dll" /f
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\bits\Parameters /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d "%systemroot%\system32\qmgr.dll" /f
reg delete HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f
sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc sdset cryptsvc D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
rmdir /s /q %systemroot%\System32\oldcatroot2
rmdir /s /q %systemroot%\SoftwareDistribution.old
ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2 
ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
ren %systemroot%\System32\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
del /q "%alluserprofile%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
cd /d %windir%\system32
regsvr32.exe atl.dll /s
regsvr32.exe urlmon.dll /s
regsvr32.exe mshtml.dll /s
regsvr32.exe shdocvw.dll /s
regsvr32.exe browseui.dll /s
regsvr32.exe jscript.dll /s
regsvr32.exe vbscript.dll /s
regsvr32.exe scrrun.dll /s
regsvr32.exe msxml.dll /s
regsvr32.exe msxml3.dll /s
regsvr32.exe msxml6.dll /s
regsvr32.exe actxprxy.dll /s
regsvr32.exe softpub.dll /s
regsvr32.exe wintrust.dll /s
regsvr32.exe dssenh.dll /s
regsvr32.exe rsaenh.dll /s
regsvr32.exe gpkcsp.dll /s
regsvr32.exe sccbase.dll /s
regsvr32.exe slbcsp.dll /s
regsvr32.exe cryptdlg.dll /s
regsvr32.exe oleaut32.dll /s
regsvr32.exe ole32.dll /s
regsvr32.exe shell32.dll /s
regsvr32.exe initpki.dll /s
regsvr32.exe wuapi.dll /s
regsvr32.exe wuaueng.dll /s
regsvr32.exe wuaueng1.dll /s
regsvr32.exe wucltui.dll /s
regsvr32.exe wups.dll /s
regsvr32.exe wups2.dll /s
regsvr32.exe wuweb.dll /s
regsvr32.exe qmgr.dll /s
regsvr32.exe qmgrprxy.dll /s
net start cryptsvc
net start bits
net start wuauserv
net start dcomlaunch
proxycfg -d
wuauclt.exe /resetauthorization /detectnow
:end

wubat_vista_7.bat

net stop wuauserv
net stop bits
net stop cryptsvc
net stop trustedinstaller
sc config cryptsvc start= auto obj= "NT Authority\NetworkService" password= a
sc config wuauserv start= auto obj= LocalSystem
sc config bits start= delayed-auto obj= LocalSystem
Sc config trustedinstaller start= demand obj= LocalSystem
Sc config eventlog start= auto
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv\Parameters /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d "%systemroot%\system32\wuaueng.dll" /f
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\bits\Parameters /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d "%systemroot%\system32\qmgr.dll" /f
reg delete HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f
reg delete HKLM\COMPONENTS\PendingXmlIdentifier /f
reg delete HKLM\COMPONENTS\NextQueueEntryIndex /f
reg delete HKLM\COMPONENTS\AdvancedInstallersNeedResolving /f
sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPLORC;;;AU)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)S:(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOSDRCWDWO;;;WD)
sc sdset bits D:(A;CI;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)S:(AU;SAFA;WDWO;;;BA)
sc sdset cryptsvc D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)S:(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;WD)
sc sdset trustedinstaller D:(A;CI;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)S:(AU;SAFA;WDWO;;;BA)
sc sdset eventlog D:(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)S:(AU;SA;DCRPWPDTCRSDWDWO;;;WD)(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;WD)
takeown /f %systemroot%\winsxs\pending.xml
icacls %systemroot%\winsxs\pending.xml /grant Administrators:(F)
icacls %systemroot%\winsxs\pending.xml /grant Administratörer:(F)
del /q %systemroot%\winsxs\pending.xml
ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2 
ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
rename \ProgramData\Microsoft\Network\Downloader Downloader.old
cd /d %windir%\system32
regsvr32.exe atl.dll /s
regsvr32.exe urlmon.dll /s
regsvr32.exe jscript.dll /s
regsvr32.exe vbscript.dll /s
regsvr32.exe scrrun.dll /s
regsvr32.exe msxml3.dll /s
regsvr32.exe msxml6.dll /s
regsvr32.exe actxprxy.dll /s
regsvr32.exe softpub.dll /s
regsvr32.exe wintrust.dll /s
regsvr32.exe dssenh.dll /s
regsvr32.exe rsaenh.dll /s
regsvr32.exe cryptdlg.dll /s
regsvr32.exe oleaut32.dll /s
regsvr32.exe ole32.dll /s
regsvr32.exe shell32.dll /s
regsvr32.exe wuapi.dll /s
regsvr32.exe wuaueng.dll /s
regsvr32.exe wups.dll /s
regsvr32.exe wups2.dll /s
regsvr32.exe qmgrprxy.dll /s
regsvr32.exe wucltux.dll /s
regsvr32.exe wuwebv.dll /s
net start eventlog
net start cryptsvc
net start bits
net start wuauserv
fsutil resource setautoreset true c:\
netsh winhttp reset proxy
bitsadmin /reset /allusers
wuauclt.exe /resetauthorization /detectnow
:MESSAGE
echo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
echo===========================================================
echo     Kommandoerne er nu udført.    TRYK PÅ ENTER
echo===========================================================
echo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pause > Null
:end

wubat_xp.bat

net stop wuauserv
net stop bits
net stop cryptsvc
sc config cryptsvc start= auto obj= LocalSystem password= a
sc config wuauserv start= auto obj= LocalSystem
sc config bits start= auto obj= LocalSystem
sc config dcomlaunch start= auto
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv\Parameters /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d "%systemroot%\system32\wuaueng.dll" /f
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\bits\Parameters /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d "%systemroot%\system32\qmgr.dll" /f
reg delete HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f
sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc sdset cryptsvc D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
rmdir /s /q %systemroot%\System32\oldcatroot2
rmdir /s /q %systemroot%\SoftwareDistribution.old
ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2 
ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
ren %systemroot%\System32\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
del /q "%alluserprofile%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat"
cd /d %windir%\system32
regsvr32.exe atl.dll /s
regsvr32.exe urlmon.dll /s
regsvr32.exe mshtml.dll /s
regsvr32.exe shdocvw.dll /s
regsvr32.exe browseui.dll /s
regsvr32.exe jscript.dll /s
regsvr32.exe vbscript.dll /s
regsvr32.exe scrrun.dll /s
regsvr32.exe msxml.dll /s
regsvr32.exe msxml3.dll /s
regsvr32.exe msxml6.dll /s
regsvr32.exe actxprxy.dll /s
regsvr32.exe softpub.dll /s
regsvr32.exe wintrust.dll /s
regsvr32.exe dssenh.dll /s
regsvr32.exe rsaenh.dll /s
regsvr32.exe gpkcsp.dll /s
regsvr32.exe sccbase.dll /s
regsvr32.exe slbcsp.dll /s
regsvr32.exe cryptdlg.dll /s
regsvr32.exe oleaut32.dll /s
regsvr32.exe ole32.dll /s
regsvr32.exe shell32.dll /s
regsvr32.exe initpki.dll /s
regsvr32.exe wuapi.dll /s
regsvr32.exe wuaueng.dll /s
regsvr32.exe wuaueng1.dll /s
regsvr32.exe wucltui.dll /s
regsvr32.exe wups.dll /s
regsvr32.exe wups2.dll /s
regsvr32.exe wuweb.dll /s
regsvr32.exe qmgr.dll /s
regsvr32.exe qmgrprxy.dll /s
regsvr32.exe mucltui.dll /s
regsvr32.exe muweb.dll /s
regsvr32.exe mssip32.dll /s
net start cryptsvc
net start bits
net start wuauserv
net start dcomlaunch
proxycfg -d
wuauclt.exe /resetauthorization /detectnow
:MESSAGE
echo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
echo===========================================================
echo     Kommandoerne er nu udført.    TRYK PÅ ENTER
echo===========================================================
echo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pause > Null
:end

http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_vista-windows_update/microsoft-windows-capi2-failed-extract-of-third/acdf1b25-dace-4cfc-8a3d-cb961c1031cc

"ipconfig /flushdns
Cd %windir%
del /s *.chk;*.rip;*.tmp;~*.*
msiexec /regserver
sc config msiserver start= auto
net stop msiserver
msiexec /unreg
msiexec /regserver
regsvr32 msi.dll /s
regsvr32 msihnd.dll /s
net start msiserver
Regsvr32 wuaueng.dll /s
net stop wuauserv
cd /d %windir%
rmdir /s /q  softwaredistribution
net start wuauserv
sc config eventlog start= auto obj= Localsystem
net start eventlog
regsvr32 qmgr.dll /s
regsvr32 qmgrprxy.dll /s
sc sdset bits D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
regsvr32 wuaueng.dll /s
sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;PU)
sc config wuauserv start= auto obj= Localsystem
net stop wuauserv
sc config bits start= DEMAND obj= Localsystem
net stop bits
regsvr32 msxml.dll /s
regsvr32 msxml2.dll /s
regsvr32 msxml3.dll /s
regsvr32 msxml4.dll /s
regsvr32 qmgr.dll /s
regsvr32 qmgrprxy.dll /s
regsvr32 muweb.dll /s
regsvr32 winhttp.dll /s
regsvr32 wuapi.dll /s
regsvr32 wuaueng.dll /s
regsvr32 wuaueng1.dll /s
regsvr32 wucltui.dll /s
regsvr32 wups.dll /s
regsvr32 wups2.dll /s
regsvr32 wuweb.dll /s
net start wuauserv
net start bits
sc config cryptsvc start= auto
net stop cryptsvc
cd %windir%\system32\catroot2
del *.* /f/q/s
regsvr32 cryptdlg.dll /s
regsvr32 cryptui.dll /s
regsvr32 dssenh.dll /s
regsvr32 gpkcsp.dll /s
regsvr32 initpki.dll /s
regsvr32 mssip32.dll /s
regsvr32 sccbase.dll /s
regsvr32 softpub.dll /s
regsvr32 slbcsp.dll /s
regsvr32 rsaenh.dll /s
regsvr32 winhttp.dll /s
regsvr32 wintrust.dll /s
net start cryptsvc
cd\
sc config ose start= demand
net start ose
regsvr32 qmgr.dll /s
regsvr32 qmgrprxy.dll /s
regsvr32 es.dll /s
cls
Rem **************End of the process*****************
pause
exit

Install from Safe Mode

REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer" /VE /T REG_SZ /F /D "Service"
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MSIServer" /VE /T REG_SZ /F /D "Service"
net start msiserver
:MESSAGE
echo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
echo===========================================================
echo Du har nu mulighed for at installere programmer fra fejlsikret tilstand
echo Tryk på ENTER for at lukke dette vindue
echo===========================================================
echo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pause > Null
:end


Et par muligheder mere:

Opdateringer bliver ikke installeret korrekt via Windows Update, via Microsoft Update eller ved hjælp af Automatiske opdateringer

Sådan udføres fejlfinding af fejl, der opstår under opdatering af Office-installationen fra webstedet Office Update

Hvis Windows installer fejler, prøv først "Windows Installer Service could not be accessed" error message when installing application derefter Fejlmeddelelsen "Der kunne ikke opnås adgang til tjenesten Windows Installer" vises, når du forsøger at installere Office

Hastigheds tips

BIOS

Ændre boot rækkefølge til at starte på den rigtige harddisk først, så der ikke bliver brugt tid på fx at kigge efter CD/DVD'er i drevet.

Start

Slet unødvenige programmer i Start mappen under Alle programmer.

Fjern start programmer fra msconfig

Netkort

Deaktiver ubrugte netkort, fx 1394.

Tjenester

Liste med Windows tjenester som du kan tage fra:

Tip: Lav hardware profiler som backup for tjenester.

I Vista: Forsinket start til ikke-kritiske tjenester kan gøre boot hurtigere.

GUI

TweakUI

Have så få ikoner på skrivebordet som muligt.

Tage visuelle effekter fra.

Oprydning

Disk oprydning

Defragmentering

Tøm papirkurven

Slet Internet midlertidige filer.

CleanUp.bat

del %temp% /f /q /s
rd %temp%
echo hvis windows 7 eller vista
del c:\users\"%username%"\appdata\Local\Microsoft\Windows\"Temporary Internet Files" /f /q /s
echo win XP
del C:\Documents and Settings\"%username%"\Local Settings\"Temporary Internet Files" /f /q /s

Kør CC Cleaner for at rydde op i reg.database.

Hold hardware drivere opdateret og hvis computeren er en stationær, hold den ren inden i.

Windows Vista

Service Pack Cleanup Tool In Vista SP2 To Clean up Old RTM & SP1 Backup Files

Windows 7

http://everythingsysadmin.wordpress.com/2011/03/16/cleanup-winsxs-after-windows-7-sp1-install/

http://www.sevenforums.com/tutorials/122262-windows-7-sp1-disk-cleanup-tool.html

http://superuser.com/questions/61880/windows-7-mysteriously-missing-free-hdd-space

Recovery

NTLDR

I recovery console

cd..
d:
cd i386
copy ntldr c:
copy ntdetect.com c:
bottcfg /rebuild