Windows tips

Fra NørderiWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Velkommen til Protip.dk

Her vil primært være forskellige løsninger på Windows problemer.

Alt er på eget ansvar, men det vidste du jo godt :-)

Genveje / Tricks

Start mapper

Alle brugere:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

Bruger:

%AppData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Remote Desktop klient indstillinger

http://www.donkz.nl/files/rdpsettings.html

Remote Assistance

Quick Assist

(skal tjekkes) %windir%\system32\msra.exe /offerra

Mappe uden navn

Hvor at lave et mappe der ikke har noget navn gør dette:
Opret en mappe -> Omdøb den og tast dette: ALT+0160 (Hold ALT-tasten ned og skriv 0 1 6 0).

Hvis du så vil skjule mappen mere, kan du vægle et transparent ikon.

Windows Installer from Safe Mode

REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer" /VE /T REG_SZ /F /D "Service"
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\MSIServer" /VE /T REG_SZ /F /D "Service"
net start msiserver
:MESSAGE
echo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
echo===========================================================
echo Du har nu mulighed for at installere programmer fra fejlsikret tilstand
echo Tryk på ENTER for at lukke dette vindue
echo===========================================================
echo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Pause > Null
:end

Fejlsøgning

Windows Update

https://support.microsoft.com/da-dk/help/10164/fix-windows-update-errors

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/deployment/upgrade/resolve-windows-10-upgrade-errors

https://answers.microsoft.com/da-dk/windows/forum/windows_10-windows_install/l%C3%B8s-dine-windows-10-opgradering-fejl/668ea1b5-d4f3-40f5-8ed8-5cc3d3f552e6

Forslag til hvis Windows Update ikke virker, eller ikke installere opdateringer.

Tømme SoftwareDistribution:

net stop wuauserv
cd /d %windir%
rd /s SoftwareDistribution
net start wuauserv

Og hent updates igen.

Langsom print konica minolta Word / Excel - Office

Fra https://www.experts-exchange.com/questions/24723912/Konica-C253-causes-application-freeze.html

  • open the konica minolta properties
  • go to the configure tab
  • click aquire settings
  • uncheck auto
  • choose Specify IP address or printer name
  • and input: 127.0.0.1 (this will kill driver comunication)
  • click apply or ok
  • Test driver response

Netværk / DHCP

netsh interface ipv4 uninstall

reboot

netsh interface ipv4 install

reboot

How do you remove a disconnected network drive from file explorer?

http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-networking/windows-7-how-do-you-remove-a-disconnected-network/1002e62a-5e1c-4d71-ac9d-09e477d7bc51?db=5&auth=1

net use Z: /delete

Delete the registry entry "##YourPC#DriveLetter" for the mapping under

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2
HKEY_USERS\. Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Mountpoint2\

Tids servere

Tilføj flere tids servere i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DateTime\Servers
Fx dk.pool.ntp.org eller andre fra denne side.

Ser ud til at virke i Windows XP, Vista og 7.

Problemer med tiden på Server 2003 SP1 og op til og med 2008 R2:

DC server der har PDC Master rollen:

w32tm /config /manualpeerlist:pool.ntp.org /syncfromflags:manual /reliable:yes /update

Dette får uret til at opdatere tiden med pool.ntp.org med standard intervallet (hver uge på 2003, hver dag på 2008) Hvis man vil se uret opdateres med det samme kan man køre følgende kommando:

W32tm /resync

Hvis man ønsker at ændre opdateringsintervallet kan det desværre kun lade sig gøre ved at ændre følgende værdi i registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient\SpecialPollInterval

Husk at ændre til Decimal og skriv så tiden I sekunder mellem hver opdatering.

Hvis w32tm kommandoen ikke virke (den siger RPC server unavailable f.eks.) er det sandsynligvis fordi w32tm ikke er registretet eller er gået i stykker, gå ind i Windows\System32 via kommandoprompt og kør:

W32tm /unregister W32tm /register

Hastigheds tips

BIOS

Ændre boot rækkefølge til at starte på den rigtige harddisk først, så der ikke bliver brugt tid på fx at kigge efter CD/DVD'er i drevet.

Start

Slet unødvendige programmer i Start mappen under Alle programmer.

Netkort

Deaktiver ubrugte netkort, fx 1394.

Tjenester

Black Viper’s Windows 10 Service Configurations

Oprydning

Disk oprydning

Tøm papirkurven

Slet Internet midlertidige filer.

Kør CC Cleaner for at rydde op i reg.database.

Hold hardware drivere opdateret og hvis computeren er en stationær, hold den ren inden i.

http://www.sevenforums.com/tutorials/122262-windows-7-sp1-disk-cleanup-tool.html

http://superuser.com/questions/61880/windows-7-mysteriously-missing-free-hdd-space